Filosofie:
Ondernemingen en organisaties krijgen in toenemende mate te maken met financiële, fysieke en imagorisico’s. Daardoor staat het vertrouwen van overheden en bestuurders van ondernemingen en ondernemers steeds vaker op het spel. En dat terwijl het zo belangrijk is om het vertrouwen te genieten van klanten, zakenpartners, aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. Minstens zo belangrijk is het herstel van geschaad vertrouwen na incidenten. Alleen op die manier kunnen de zakelijke continuïteit en een gezonde bedrijfscultuur worden gewaarborgd.

Een zo goed mogelijke beheersing van risico’s is daarom een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het heeft een rechtstreeks positief effect op het instandhouden van het concurrerend vermogen en de optimale belangenbehartiging van de betrokkenen (waaronder aandeelhouders, ondernemers en werknemers).

Vertrouwen, integriteit, veiligheid en beveiliging vragen in de visie van 4iTrust Integrity Services B.V. om een onafhankelijke en geïntegreerde aanpak. Die aanpak moet toegesneden zijn op de dynamiek en het eigen karakter van ondernemingen en ondernemers.

4iTrust Integrity Services voorziet in deze behoefte vanuit een full-service concept. De 4 i’s van 4iTrust zijn de sleutelbegrippen: Integrity, Intelligence, Investigations en Independence.

Uiteraard verlenen wij onze diensten volgens de geldende wet- en regelgeving.

Organisatie:
4iTrust Integrity Services B.V. onderzoekt (vermoedelijke) fraude en adviseert over de bestrijding van niet-integer gedrag. Risk management, forensisch IT-onderzoek en integrity management behoren eveneens tot het brede pallet van de 4iTrust dienstverlening. Uiteraard verricht 4iTrust ook screenings voor haar opdrachtgevers.Tevens verzorgt 4iTrust een scala van (indoor-)trainingen, op velerlei gebied, waaronder bijvoorbeeld over screening, interviewtechniek, leugenherkenning, fraudeherkenning, etc. 4iTrust Integrity Services B.V. heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie met nummer POB 1039.

Behalve als forensisch (accountants) onderzoeksbureau is 4iTrust Integrity Services B.V. ook actief als bedrijfsrechercheorganisatie. 4iTrust werkt vanuit Sneek en is bereikbaar via:
  • Mobiel: 06 – 51489742
4iTrust Integrity Services is een organisatie die beschikt over een schat aan forensische accountancy-expertise en (bedrijfsrecherche-) ervaring. Of het nu gaat om fraudeonderzoek, schadeberekeningen, integriteitskwesties, cybercrime of reputatieschade. Onze kernwoorden zijn: Onafhankelijk, Objectief en Vertrouwelijk. Wij helpen u de kwaliteit en de continuïteit van uw zakelijke en persoonlijke belangen te waarborgen. Zowel nationaal als internationaal.

Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit de publieke- en de private sector: ministeries, provincies en gemeenten; zelfstandige bestuursorganen; toezichthoudende instanties; opsporingsorganisaties; instellingen uit het bank- en verzekeringswezen; multinationale ondernemingen en midden- en kleinbedrijf; advocaten en curatoren. Wij verlenen ook diensten aan particulieren.

Uw contact met 4iTrust Integrity Services B.V. start met een vrijblijvend oriënterend en inventariserend gesprek op basis waarvan wij u in een plan van aanpak zullen voorstellen hoe wij u kunnen bijstaan. Steeds voorzien van transparante afspraken over tarieven, werkwijze en verwachte doorlooptijd.

4iTrust Integrity Services is:

* Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit van NSO/Retailkantoor https://www.tabaksdetailhandel.nl/ondernemen/veiligheid/interne_criminaliteit.
blocks_image
Over ons