René ter Haar, Algemeen Directeur
René ter Haar heeft als forensisch registeraccountant vele jaren ervaring in de bestrijding (advisering, analyse en onderzoek) van fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Daarnaast heeft hij een scala aan bijzondere accountantsonderzoeken verricht, zoals bijvoorbeeld schadebepalingen, investigative due diligences, waardebepalingen. Als forensisch accountant is hij vanaf 1981 werkzaam geweest bij publieke en private ondernemingen, zoals de FIOD, de Centrale Recherche Informatiedienst, het Korps Landelijke Politiediensten, Coopers & Lybrand Accountants en PriceWaterhouseCoopers.
Tevens is hij benoemd tot vast gerechtelijk deskundige door het Hof te ‘s-Gravenhage en is hij ten behoeve van de Nederlandse Rechtspraak, zowel voor Straf als voor Civiel, opgenomen in de Landelijke Deskundigenindex.
René
geeft regelmatig lezingen over onderwerpen zoals Forensische Accountancy, Financieel Economische criminaliteitsbestrijding, fraudepreventie, frauderisico analyses, (bestrijding van) milieucriminaliteit, IT-criminaliteit en privaat onderzoek versus Civiel- en Strafrecht. Verder heeft René colleges verzorgd voor diverse opleidingen van de Nederlandse Politie Academie, het Ministerie van Justitie, de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Business Universiteit Nyenrode..
blocks_image
Directie
René ter Haar